Tuesday, September 4, 2012

ခုႏွစ္ရက္ သားသမီးမ်ားအတြက္ ( ၃.၉.၁၂ ) မွ ( ၉.၉.၁၂) အထိ တပတ္စာေဗဒင္ ေဟာစာတမ္း


ဆရာၾကီးမင္းသိခၤ၏တပည့္ ေဗဒင္ပညာရွင္ ေဆြဇင္၀တီ
တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား၏ကံၾကမၼာ

ေငြ၀င္မည္။ သို႔ေသာ္အက်ဳိးမရွိကုန္သြားတတ္ သည္။ အလုပ္တြင္စိတ္ဖိစီးမွဳမ်ားေနမည္။
အလုပ္တြင္လည္းေအာက္လက္ငယ္သား မ်ားေၾကာင့္စိတ္ညစ္ေနရတတ္သည္။ ေငြအတြက္
ပူပင္ေသာကျဖစ္ျပီး စိတ္မ်ားေလေနမည္။ စိတ္ေလမွဳေၾကာင့္ ေလာင္းကစားလုပ္ ေနျဖစ္ေအာင္ျဖစ္ေနတတ္သည္။
အက်ဳိးမေပးပါ။ ရသေလာက္ႏွင့္ရပ္လိုက္ပါ၊ ေလာဘၾကီးေနလွ်င္ရမလိုရမလိုႏွင့္ ကုန္မည္။သတိရွိပါ။
က်န္းမာေရး။ အေၾကာနာျခင္း၊ အစာအိမ္နာျခင္းျဖစ္ေနတတ္သည္။
အခ်စ္ေရး။ နားလည္မွဳရွိျပီး၊ ေကာင္းမြန္ရာကိုေျပာဆိုႏိုင္ေသာ

လက္တြဲေဖၚေကာင္းရွိေနမည္။
ယၾတာ။ ေမြးေန႔နံနက္တြင္ မိမိကိုးကြယ္ရာဘာသာမွဘုရားသခင္
အား ၾကံရည္ကပ္လွဴဆုေတာင္းပါ။
အက်ဳိးေပးဂဏန္း ( ၈ ၀ ၈ ၅)
တနလၤာသားသမီးမ်ား၏ကံၾကမၼာ
စီးပြားေရးက်ေနေသာေၾကာင့္၎၊ ေသြးသားအမၾကီးက်န္းမာေရးည့ံေနေ သာေၾကာင့္
၎စိတ္ပူပင္ေနရတတ္သည္။ သို႔ေသာ္ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေန တတ္ေသာေၾကာင့္သက္သာရာရေနမည္။
စီးပြားမၾကာခင္ေကာင္းလာပါလိမ့္ မည္။ ေရႊ၀င္ျခင္း၊ အ၀တ္အထည္မ်ား၀င္ျခင္းျဖစ္မည္။
သားသမီးရွိလွ်င္သားသမီး၏ေကာင္း သတင္ၾကားရတတ္သည္။ အစစအရာရာေကာင္းလာပါမည္။
က်န္းမာေရး။ လက္ေမာင္းတြင္အဖုအက်ိတ္ျဖစ္ျပီး နာက်င္ေနတတ္သည္။
အခ်စ္ေရး။ တကြဲတျပားျဖစ္ေနတတ္သည္။ (တေယာက္တေနရာစီျဖစ္ေနတတ္သည္)။
ယၾတာ။ ေမြးေန႔နံနက္တြင္ မိမိကိုးကြယ္ရာဘာသာမွဘုရားသခင္ အား ေကာ္ဖီကပ္လွဴဆုေတာင္းပါ။
အက်ဳိးေပးဂဏန္း ( ၁ ၀ ၈ ၀)
အဂၤါသားသမီးမ်ား၏ကံၾကမၼာ
ႏိုင္ငံျခားႏွင့္ပတ္သက္ေသာလုပ္ ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ရျခင္း၊ သင္တန္းတက္ရျခင္း စာေမးပြဲေျဖဆိုရျခင္း၊
အင္တာျဗဴးေျဖဆိုရျခင္းမ်ားျဖစ္တတ္သည္။ စိတ္တြင္အလိုမက်ျဖစ္ေနျခင္း၊ ဟိုလိုလို၊ဒီလိုလိုျဖစ္ေနျခင္း၊
ဟာတာတာျဖစ္ေနျခင္းမ်ားျဖစ္ေနတတ္ သည္။ စိတ္၏ေျဖရာ စကားေျပာေဖၚရွာေနတတ္သည္။
အလုပ္တြင္စိတ္ပင္ပမ္းျခင္း၊ လူပင္ပမ္းျခင္းျဖစ္လိမ့္မည္။ သည္းခံပါ။ ေငြကုန္မ်ားေနမည္။ က်န္းမာေရး။
က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ေနမည္။
အခ်စ္ေရး။ ဘ၀လက္တြဲေဖၚမရေသးေသာအခ်ိန္ျဖစ္ေ နမည္။
ယၾတာ။ ေမြးေန႔နံနက္တြင္ မိမိကုိးကြယ္ရာဘာသာမွဘုရားသခင္
အား လၻက္ရည္ကပ္လွဴဆုေတာင္းပါ။
အက်ဳိးေပးဂဏန္း ( ၁ ၈ ၅ ၀)
ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား၏ကံၾကမၼာ
ကြန္ျပဴတာ၀င္ျခင္း၊ ဖုန္း၀င္ျခင္း ဆက္တိုက္ျဖစ္မည္။ စီးပြားေရးေကာင္းေနသလို၊ အပို၀င္ေငြမ်ားလည္း၀င္ေနမည္။
အေ၀းေရာက္ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ားႏွင့္အဆက္ အသြယ္ေကာင္းမ်ားရေနမည္။ အလွဴအတန္းမ်ားလည္းလုပ္ကိုင္ေနရမည္။
အလုပ္တြင္နာမည္ေကာင္း ရေနမည္။ စက္ပစၥည္း၀င္ကိန္းရွိေနေသးသည္။
က်န္းမာေရး။ အဆုတ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာေရာဂါေၾကာင့္ ေဆးခန္းသြားေနရတတ္သည္။
အခ်စ္ေရး။ ၀ိုင္း၀ိုင္းလည္ေနေသာ္လည္းစိတ္ မ၀င္စားဘဲျဖစ္ေနမည္။
ယၾတာ။ ေမြးေန႔နံနက္တြင္ မိမိကိုးကြယ္ရာဘာသာမွဘုရားသခင္ အား ႏြားႏို႔ကပ္လွဴဆုေတာင္းပါ။
အက်ဳိးေပးဂဏန္း ( ၂ ၀ ၇ ၇)
ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ား၏ကံၾကမၼာ
ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံထားေသာေငြမ်ားျပန္လည္မ၀င္လာေသာေၾကာင့္ မိမိလုပ္ခ်င္ေသာကိစၥမ်ားထင္သေလာ က္မလုပ္ကိုင္ႏိုင္
ေသးေသာ အခ်ိန္ျဖစ္ေနသည္။ ဘာသာေရးႏွင့္
ပတ္သက္ေသာအလွဴအတန္း မ်ားဆက္တိုက္လုပ္ကိုင္ေနရမည္။ ေသြးသားအရင္းထဲမွက်န္းမာ
ေရးမေကာင္းသူမ်ားတေယာက္ျပီးတေယာ က္ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ေငြအား၊ လူအားျပဳစုလုပ္ကိုင္ေပးေနရ
တတ္ သည္။ ပံုမွန္စီးပြားေရးေကာင္းေနပါမည္။ နိုင္္ငံရပ္ျခားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းေကာင္းၾကားရ
တတ္သည္။
က်န္းမာေရး။ ခါးမ်က္ေနတတ္သည္။
အခ်စ္ေရး။ ပံုမွန္အတိိုင္းစိတ္ခ်မ္းသာေနရမည္။
ယၾတာ။ ေမြးေန႔နံနက္တြင္ မိမိကိုးကြယ္ရာဘာသာမွဘုရားသခင္ အား ဒိန္ခ်ဥ္ကပ္လွဴဆုေတာင္းပါ။
အက်ဳိးေပးဂဏန္း ( ၂ ၁ ၁၂)
ေသာၾကာသားသမီးမ်ား၏ကံၾကမၼာ
စီးပြားေရးပံုမွန္ျဖစ္ေနမည္။ စက္ပစၥည္းပ်က္ေနေသာေၾကာင့္စိတ္ ညစ္ရျခင္း၊ ေငြကုန္ျခင္းဆက္တိုက္ျဖစ္ေနမည္။ စိတ္
ညစ္စရာမ်ားလည္းျဖစ္ေနတတ္သည္။ စီးပြားလက္တဲြေဖၚအေလာင္းအစား ကိစၥမ်ားလုပ္ကိုင္ေနေသာေၾကာင့္စိတ္
ညစ္ေနရတတ္သည္။ ႏိုင္ငံရပ္ ျခားကိစၥအတြက္ အဆက္အသြယ္ေကာင္းရေနမည္။ ထူးျခားေသာသတင္းေကာင္းၾကားရမည္။
ေငြမ်ားလည္းဆက္တိုက္၀င္ကိန္းရွိ သည္။
က်န္းမာေရး။ ေသြးတိုးျခင္းျဖစ္ေနသည္။
အခ်စ္ေရး။ မိမိမၾကိဳက္ေသာကိစၥမ်ားလုပ္ကို င္ေနေသာေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ေနရတတ္သည္။
ယၾတာ။ ေမြးေန႔နံနက္တြင္ မိမိကိုးကြယ္ရာဘာသာမွဘုရားသခင္ အား ဖာလူဒါကပ္လွဴဆုေတာင္းပါ။
အက်ဳိးေပးဂဏန္း ( ၅ ၄ ၇ ၆)
စေနသားသမီးမ်ား၏ကံၾကမၼာ
ထီေပါက္တတ္သည္။ အလုပ္သစ္၊ ေနရာသစ္ေျပာင္းရတတ္သည္။ အလုပ္သစ္တြင္၀င္ေငြေကာင္းေသာ္
လည္း စိတ္ပင္ပမ္းျခင္း၊ ျဖစ္တတ္သည္။ မိဘမ်ားအတြက္စိတ္ပူပင္စရာျဖစ္ေ နရတတ္သည္။ မိခင္၊ ဖခင္ႏွစ္ဦး
စလံုးက်န္းမာေရးအနည္ းငယ္ညံ့ေနတတ္သည္။ အမိနိုင္ငံသို႔မၾကာခဏျပန္ေနရတတ္သည္။ ႏုိင္ငံရပ္ျခားသြားရန္
လုပ္ကိုင္ ထားသူမ်ား ႏိုင္ငံရပ္ျခားခရီးအားေကာင္းေနသည္။
က်န္းမာေရး။ မ်က္စိႏွင့္ပတ္သက္ေသာေရာဂါ၊ မ်က္မွန္တပ္ရျခင္းျဖစ္တတ္သည္။
အခ်စ္ေရး။ စိတ္တိုင္းတက်မေတြ႔ေသးေသာအခ်ိန္ျဖစ္ေနသည္။
ယၾတာ။ ေမြးေန႔နံနက္တြင္ မိမိကိုးကြယ္ရာဘာသာမွဘုရားသခင္
အား ေရႊရင္ေအးကပ္လွဴဆုေတာင္းပါ။
အက်ဳိးေပးဂဏန္း (  ၈ ၄ ၇ ၄)
*ေကာင္းက်ဳိးလိုရာဆႏၵျပည့္၀ၾကပါေစ*
ေဗဒင္ပညာရွင္- ေဆြဇင္၀တီ ( ဆရာၾကီးမင္းသိခၤ၏တပည့္)
ေဟာခ်ိန္- နံနက္ ၁၀း၀၀ နာရီ မွ ညေန ၅း၀၀ နာရီထိ
ေဟာခန္း- နန္းထိုက္ပဒုမၼာစားေသာက္ဆိုင္၊ ကလန္း
ကလန္းကားဂိတ္ ႏွင့္ Mydin Supermarket အနီး
ဖုန္း -+6016 6903 513 ,+6018 2250 510
E-mail:swezinwati@gmail.com

Reactions:

0 ကြန္မန့္ေရးရန္:

Post a Comment