Tuesday, December 24, 2013

ေက်ာင္း အဂၤါရပ္ျဖင့္ မညီေသာ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္း မ်ားကို ပိတ္သိမ္း အထိ အေရး ယူမည္...............
ရန္ကုန္ ဒီဇင္ဘာ ၂၂ ။ ။ လက္ရွိ ဖြင့္လွစ္လ်က္ရွိသည့္ ကိုယ္ပိုင္ ေက်ာင္းမ်ား၌ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္း အဂၤါ
ရပ္ျဖင့္ ညီညြတ္ျခင္း မရွိ ေသာ ေက်ာင္း မ်ားကို ျပန္ပိတ္ သိမ္းသည္ အထိ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္
ေၾကာင္း အမွတ္ (၃) အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္း အသစ္ ဖြင့္လွစ္လိုသူမ်ားလာေရာက္ ေလၽွာက္ထားပါကလည္း အ ေသးစိတ္ စစ္ေဆး
ၿပီးမွသာ လက္ခံေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ကိုယ္ ပိုင္ေက်ာင္းတခ်ိဳ႕မွာ ကိုယ္ပိုင္
ေက်ာင္းေလၽွာက္ထားစဥ္ က ျပဳလုပ္ထား သည့္ အခ်က္မ်ား ႏွင့္ ေက်ာင္းဖြင့္လွစ္ၿပီးသည့္ အခ်ိန္ႏွင့္ လြဲ
မွားေနသည့္အ ခ်က္မ်ားကို ေတြ႕ရွိေနရေၾကာင္း အမွတ္ (၃)အေျခခံပညာဦးစီး ဌာနမွ တာဝန္ရွိသူအရာ
ရွိတစ္ ဦးက ေျပာသည္။

''ဆရာတို့အေနနဲ့အေစာ ပိုင္းကေတာ့ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္း ေတြကို ပညာေရးလိုအပ္ခ်က္ အရ အတင္းအ
က်ပ္စစ္ေဆး ျခင္းမလုပ္ဘဲ သင့္တင့္မွ်တတဲ့ စစ္ေဆးမႈေတြလုပ္ျပီး လက္ခံ ခဲ့တယ္။ ေနာက္ပိုင္း ကိုယ္
ပိုင္ ေက်ာင္းေတြက ေက်ာင္းစ ေလွ်ာက္တဲ့ အခ်ိန္နဲ့ ေက်ာင္း ဖြင့္ျပီးတဲ့အခ်ိန္နဲ့ တျခားစီျဖစ္ ေနတယ္။
အေျပာနဲ့အလုပ္တ ျခားစီ ျဖစ္ေနတယ္။ ခုေနာက္ ပိုင္း တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ စစ္ ေဆးသြားမယ္။ ေက်ာင္း
လာ ေလွ်ာက္တိုင္း ဖြင့္ခြင့္မေပးေတာ့ ပါဘူး။ ဖြင့္ထားျပီး သားေက်ာင္း ေတြကို ေသခ်ာျပန္လိုက္စစ္ေဆး
ဖို့ရွိပါတယ္။ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္း အဂၤါရပ္နဲ့မညီရင္ေတာ့ ဖြင့္ရ ေတာ့မွာမဟုတ္ပါဘူး''ဟု အဆို ပါအရာရွိ
ကေျပာသည္။

ဆက္လက္၍ ယင္းက ရန္ကုန္ရွိ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္း မ်ားထဲမွ ငါးနွစ္ သက္တမ္း ရရွိ နိုင္သည့္ ကိုယ္ပိုင္
ေက်ာင္းမ်ား လည္း ရွိေနေျကာင္း၊ ေနာက္ ပိုင္းတြင္ ဖြင့္လွစ္ လာသည့္ ကိုယ္ ပိုင္ေက်ာင္း မ်ားသည္
ကိုယ္ ပိုင္ေက်ာင္း အဂၤါရပ္မ်ားနွင့္ ညီေစရန္ ေသခ်ာ ျပင္ဆင္ထား သည္ကိုလည္း ေတြ့ရေျကာင္း၊
လက္ရွိဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ကိုယ္ ပိုင္ေက်ာင္းတခ်ို့မွာ အရည္ အေသြးညံ့ဖ်င္းမႈေျကာင့္ တ ျဖည္းျဖည္း
ေပ်ာက္ကြယ္သြား နိုင္ေျကာင္း ေျပာျကားသည္။

ပုဂၢလိက ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္း မွ အျကံေပးအရာရွိ တစ္ဦးက ''တခ်ို့ေက်ာင္းေတြက ပညာ ေရးနဲ့မသက္
ဆိုင္ဘဲ စုေဆာင္း ထားတာေလးေတြနဲ့ ရွယ္ယာ ေခၚလုပ္ျကတာမ်ိုးေတြ၊ ေဘာ္ ဒါ သာသာေလာက္
ကို နည္း နည္းထပ္ခ်ဲ့ျပီး ကိုယ္ပိုင္ ေက်ာင္း လုပ္တာမ်ိုးေတြေျကာင့္ အရည္ အေသြးပိုင္းျပသနာေတြ
ျဖစ္ ေနရတာ။ ဒီလိုလိုက္စစ္မယ္ဆို တာေကာင္းတယ္။ သန့္သြား တာေပါ့''ဟု ေျပာသည္။

ပညာေရးဝန္ျကီးဌာနမွ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ ခြင့္ေပးထားျခင္းမွာ ေျမေနရာ အက်ယ္အဝန္း
သတ္မွတ္ေပး ထားျခင္းမ်ိုးမရွိဘဲ ေက်ာင္း အတြင္းတြင္ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္း အဂၤါရပ္နွင့္ညီေစသည့္ ပ
စၥည္း မ်ား ရွိေနရန္သာ လိုအပ္ ေျကာင္း၊ ပညာေရးဝန္ျကီးဌာန သည္ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမ်ားကို ေနရာ
တစ္ခုတည္းတြင္သာ ဖြင့္ လွစ္ေစလိုေျကာင္း သိရသည္။

ယင္းက ''တခ်ို့ေက်ာင္း ေတြက စီးပြားေရးသက္သက္ ပဲ။ နွစ္ခ်ိန္ေက်ာင္းေတြဖြင့္ျပီး ေက်ာင္းသား နွစ္
ဆရေအာင္ လုပ္တဲ့ ေက်ာင္းမ်ိုးေတြရွိ တယ္။ သင္ေတာ့ ဆရာတစ္ဦး တည္းကိုပဲ လစာပိုေပးျပီး နွစ္
ခ်ိန္သင္တာမ်ိုးေတြ ရွိတယ္။ အဲဒီလို ေတြ လုပ္ကတည္းက ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္း မဟုတ္ေတာ့ ဘူး။ ဆ
ရာတို့ေက်ာင္းေတြကို ဝန္ျကီးဌာနက ေနရာတစ္ခု တည္းမွာပဲ ဖြင့္ေစခ်င္တာက စာသင္ေဆာင္ရယ္၊
အုပ္ခ်ုပ္ ေရးေဆာင္ရယ္၊ အိပ္ေဆာင္ ေတြရယ္ကို တစ္စုတည္းမွာပဲ ထားေတာ့ ေက်ာင္းသားေတြ
ကို ပိုေကာင္းတဲ့ အုပ္ခ်ုပ္ေရး ေပးနိုင္လို့ပါ''ဟုေျပာသည္။ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမ်ားကို ၂၀၁၂ ခုနွစ္တြင္
စတင္ဖြင့္လွစ္ ခြင့္ေပးခဲ့ျပီး စတင္ဖြင့္လွစ္ခ်ိန္ တြင္ တစ္နိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာ ျဖင့္ ေက်ာင္း၆ဝေက်ာ္
သာဖြင့္ လွစ္ခဲ့ျပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းေပါင္း ၁၀ဝ ေက်ာ္ ဖြင့္လွစ္ထားရွိျပီးျဖစ္
ေျကာင္း သိရသည္။

ေအာင္သက္ကို - Yangon Media Group

Reactions:

0 ကြန္မန့္ေရးရန္:

Post a Comment