Sunday, April 22, 2012

ျမန္မာ လက္ထပ္ ထိမ္းျမားျခင္း

ျမန္မာ လက္ထပ္ ထိမ္းျမားျခင္း

မဂၤလာေမာင္ႏွံ
ေယာက်္ားေလး တစ္ေယာက္ႏွင့္ မိန္းကေလး တစ္ေယာက္ အခ်ိန္တန္ အရြယ္ေရာက္၍ လူလား ေျမာက္ေသာအခါတြင္ အိမ္ေထာင္ ျပဳၾကသည္မွာ ေလာကဓမၼတာ တစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ အရြယ္ေရာက္ေသာ ေယာက်္ား တစ္ေယာက္ႏွင့္ အရြယ္ေရာက္ေသာ မိန္းကေလး တစ္ေယာက္ အိမ္ေထာင္ ျပဳသည္ကို ျမန္မာတို႔က ထိမ္းျမား မဂၤလာေဆာင္သည္ဟု ေခၚေ၀ၚ သမုတ္ၾက ေလ့ရွိသည္။ ထုိအခါ မ်ိဳးမ်ားတြင္လည္း မဂၤလာ အခမ္းအနားမ်ားကို က်င္းပ ေလ့ရွိၾကသည္။
မာတိကာ
1 ျမန္မာ့႐ုိးရာ ထိမ္းျမားမဂၤလာ အခမ္းအနားမ်ား
2 မဂၤလာဆြမ္းကပ္ျခင္း
3 ႐ံုးတက္လက္ထပ္ျခင္း
4 ညစာစားပဲြမ်ား
5 ထိမ္းျမား မဂၤလာ (၁၀)ပါး
6 နာမည္ႀကီးမဂၤလာေဆာင္ခန္းမမ်ား
6.1 TRADERS Hotel
6.2 Sedona Hotel
6.3 Parkroyal Hotel
6.4 Innya Lake
6.5 YUZANA GARDEN HOTEL
6.6 Central Hotel
6.7 မဟာသႏိၱသုခ
6.8 ႏွင္းဆီကုန္း ဘိုးဘြားရိပ္သာ
7 ကုိးကား
ျမန္မာ့႐ုိးရာ ထိမ္းျမားမဂၤလာ အခမ္းအနားမ်ား
ျမန္မာႏုိင္ငံကား ေရွးႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ကတည္းကပင္ တစ္လင္တစ္မယား စနစ္ကို က်င့္သံုးခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ ထို႔အတြက္ ျမန္မာ့ လူမႈနယ္ပါယ္တြင္ ထိမ္းျမား မဂၤလာေဆာင္ျခင္း ကိစၥႏွင့္ ပတ္သတ္၍ “တစ္သက္မွာ တစ္မဂၤလာ” ဟူေသာ စကားတစ္ခုသည္ အထူးပင္ ေရပန္းစား ခဲ့ေလသည္။ အဆိုပါ စကားကို ျမန္မာ အမ်ိဳးသားမ်ား အေနျဖင့္ ဥပကၡာျပဳ မထားၾကသည့္တုိင္ ျမန္မာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကမူ ထုိုစကားအေပၚ အထူးသျဖင့္ ပို၍ အေလးထားၾက ဟန္ရွိသည္။ ထို႔အတြက္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေနျဖင့္ မဂၤလာအခမ္းအနား က်င္းပျခင္းကို အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ ပို၍ ႏွစ္ၿခိဳက္ ၾကျခင္းလည္း ျဖစ္ပံုရသည္။
မဂၤလာ အခမ္းအနား က်င္းပ ရာတြင္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားက အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ ပို၍ ျပင္ဆင္ ျခယ္သ ၾကေလ့ရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ ၄င္းတို႔၏ ၀တ္စား ဆင္ယင္ ပံုမ်ားကေတာ့ ေရွးျမန္မာ့ ရုိးရာမ်ား အတိုင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာဘုရင္မ်ား လက္ထက္က နန္းတြင္းသူမ်ား ၀တ္သည့္ ပံုစံအတုိင္းပင္ ျဖစ္သည္။ တင္ပါး အထိဖံုးေသာ ခါးေထာင္ အက်ႌႏွင့္ ထိုင္မသိမ္း ပင္ျဖစ္သည္။ အေရာင္အေသြး ၊ ပိတ္စ အမ်ိဳးအစားႏွင့္ ေခတ္အေလ်ာက္ ဒီဇိုင္း အနည္းငယ္ ေျပာင္းလဲမႈ ရွိသည့္တုိင္ အေျခခံပံုစံ ကေတာ့ ဆုိခဲ့ၿပီးသလို ေရွးျမန္မာ နန္းတြင္းသူေတြ အတိုင္းပင္ျဖစ္သည္။ အလားတူပင္ ျမန္မာ အမ်ိဳးသားမ်ား မွာလည္း မဂၤလာ အခမ္းအနားတြင္ ရုိးရာ အ၀တ္ အထည္မ်ား ကိုသာ ၀တ္ဆင္ ၾကသည္။ မဂၤလာေဆာင္မည့္ အမ်ိဳးသား (သတို႔သား) အတြက္ အဓိက်သည့္ ၀တ္စံုမွာ ေခါင္းေပါင္း ၊ ေကာ္လံကတံုး ရွပ္အကၤ်ီ အျဖဴ ၊ တိုက္ပံု ႏွင့္ သာမန္ လံုခ်ည္မ်ားထက္ ႏွစ္ဆနီးပါးမွ် ပို၍ရွည္ လ်ားေသာ (ေတာင္ရွည္) ပုဆုိးတို႔ ျဖစ္သည္။ ထို၀တ္စံုႏွင့္ လုိက္ဖက္ ညီေအာင္လည္း သတို႔သားမွာ ကတၱီပါ (သို႔မဟုတ္) သားေရ ညွပ္ဖိနပ္ကိုသာ စီးနင္းၾကေလ့ ရွိသည္။

ဘိသိက္ဆရာ
အခမ္းအနား အမ်ားအျပားတြင္ အခမ္းအနားမႈး (Master of Ceremony) ရွိေလ့ ရွိၾကသည့္ အတုိင္း ျမန္မာ့ မဂၤလာ အခမ္းအနားမ်ားတြင္ လည္းအခမ္းအနားမႈး လုပ္သူမ်ားပါရွိ ေလ့ရွိၾကသည္။ ထုိသူကို ျမန္မာမႈ အေခၚအေ၀ၚအရ ဘိသိက္ဆရာ ဟုေခၚေလ့ရွိသည္။ ထိုဘိသိက္ဆရာက မဂၤလာ အခမ္းအနား တစ္ခုလံုးကို ဦးေဆာင္ က်င္းပေပးရသလို မဂၤလာ သတို႔သားႏွင့္ သတို႔သမီး အပါအ၀င္ ႏွစ္ဖက္ေသာ မိဘေဆြမ်ိဳး အသိုင္းအ၀ုိင္းအား ခ်ီးမြမ္းခန္း ႏွင့္ မဂၤလာ သတို႔သားႏွင့္ သတို႔သမီးတို႔ ေရႊလက္ၿမဲၿမဲ တဲြႏုိင္ပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္းခန္း တစ္ခုပါရွိသည့္ ကဗ်ာရွည္ တစ္ပိုဒ္ကို အထူး ေရးသားကာ ဖတ္ၾကားေပးရသည္။ ဤသို႔ ဖတ္ၾကားေပးျခင္းကို ဘိသက္ ေျမာက္ျခင္းဟု ေခၚသည္။ ၾသဘာ စာဖတ္သည္ဟုလည္း သံုးႏႈန္းၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ အဆုိပါ ဘိသိက္ဆရာမွာ မဂၤလာ အခမ္းအနား တစ္ခုလံုးကို ဦးေဆာင္ က်င္းပ ေပးရသူျဖစ္သည့္တုိင္ အခမ္းအနား ထြက္ရာတြင္ မဂၤလာေမာင္ႏွံေရွ႕မွ ဦးေဆာင္ ခြင့္ရသူမဟုတ္ေပ။ မဂၤလာေမာင္ႏွံေရွ႕မွ ဦးေဆာင္ ထြက္ခြင့္ ရသူမွာေတာ့ ပန္းႀကဲသည့္ မိန္းမပ်ိဳသာျဖစ္သည္။ ထုိမိန္းမပ်ိဳက မဂၤလာေမာင္ႏွံ ေရွ႕မွ ဦးေဆာင္ကာ မဂၤလာ ေမာင္ႏွံလာမည့္ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ (စတိသေဘာ) ပန္းႀကဲ ေပးရျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ပန္းႀကဲျခင္းမွာ ျမန္မာ့ရုိးရာ ေရွးရုိး အစဥ္အလာ တစ္ရပ္ ျဖစ္ျပီး မဂၤလာေမာင္ႏွံ၏ ဘ၀ခရီး တစ္ေလွ်ာက္ ပန္းခင္းေသာ လမ္းတြင္ ေလွ်ာက္ရ ပါေစေၾကာင္း အတိတ္နိမိတ္ကို ေဆာင္က်ဥ္းျခင္းျဖစ္သည္။
အဆုိပါ ပန္းႀကဲေသာ မိန္းမပ်ိဳ၏ ေနာက္တြင္ မဂၤလာေမာင္ႏွံက ေနရာယူၾကရသည္။ ၄င္းတုိ႔၏ ေနာက္တြင္မွ သတုိ႔သား ၊ သတို႔သမီး အရံမ်ား ၊ မဂၤလာေမာင္ႏွံ၏ ႏွစ္ဘက္ေသာ မိဘမ်ားက တန္းစီလုိက္ပါကာ အခမ္းအနား ထြက္ၾကရသည္။ (သို႔ရာတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ မဂၤလာေဆာင္မ်ား တြင္မူ ပန္းႀကဲသည့္ မိန္းမပ်ိဳႏွင့္ မဂၤလာ ေမာင္ႏွံၾကားတြင္ မဂၤလာလက္စြပ္ ဗန္းကိုင္မ်ား ၊ မဂၤလာ ပန္းကံုးကိုင္မ်ားကို တတ္ႏုိင္လွ်င္ တတ္ႏုိင္သလို ထည့္သြင္း ၾကလ်က္ရွိသည္။)
မဂၤလာဆြမ္းကပ္ျခင္း

မဂၤလာ အခမ္းအနားသို႔ ၾကြေရာက္လာေသာ ပရိတ္သတ္မ်ားမွာ သတို႔သားႏွင့္ သတို႔သမီး ၊ ႏွစ္ဖက္ေသာ အသိုင္းအ၀ုိင္းမွ ေဆြမ်ိဳးမ်ား ၊ မိတ္ေဆြ သဂၤဟမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ မိဘမ်ား၏ မိတ္ေဆြ သဂၤဟမ်ား ၊ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားသာ ျဖစ္ေလ့ရွိၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ထုိသို႔ မဂၤလာ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ လာၾကသူမ်ားမွာ မဂၤလာ ေမာင္ႏွံအတြက္ လက္ေဆာင္မ်ား ကိုယ္စီ ပါးေလ့ရွိၾကသည္။ ဤသည္ကို ျမန္မာမႈ နယ္ပယ္တြင္ မဂၤလာလက္ဖဲြ႕ သည္ဟု ေျပာစမွတ္ျပဳေလ့ ရွိၾကသည္။ အိမ္ေထာင္တစ္ခုကို စတင္ တည္ေထာင္မည့္သူ ႏွစ္ဦးအား မိမိတုိ႔ တတ္ႏိုင္ သေလာက္ ၀ိုင္း၀န္း ေထာက္ပံ့ၾကသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။ ထုိကဲ့သို႔ေသာ မဂၤလာ အခမ္းအနားတစ္ခု၏ ၾကာျမင့္ခ်ိန္သည္ တစ္နာရီခဲြမွ သံုးနာရီ အထိၾကာ ျမင့္ေလ့ရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ မဂၤလာ အခမ္းအနား ၿပီးသည့္တုိင္ သတုိ႔သားႏွင့္ သတုိ႔သမီးတုိ႔၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ မၿပီးဆံုးေသးေပ။ အိမ္ျပန္ၿပီး ဘုရားရွိခုိး ၾကရသည္။ ႏွစ္ဖက္ေသာ မိဘမ်ားကို ကန္ေတာ့ၾကရသည္။ ၿပီးမွ မိမိတုိ႔ ေနထိုင္မည့္ အိမ ္(သို႔မဟုတ္) အခန္းကို ၀င္ၾကရသည္။ ဤေနရာတြင္ ျမန္မာတို႔၏ ခ်စ္စရာ လူမႈ ဓေလ့တစ္ခုကို ေတြ႕ႏုိင္သည္။ အခန္းတြင္း ၀င္မည့္ မဂၤလာမည့္ ေမာင္ႏွံကို ေရႊႀကိဳး ၊ ေငြႀကိဳး မ်ားတား၍ ခဲဘုိးေတာင္း ၾကျခင္းပင္။ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း ၊ အႏုၾကမ္းစီးျခင္း ကဲ့သို႔ မဟုတ္ပဲ အေပ်ာ္သေဘာ လာဘ္ေတာင္း ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ အထက္ပါ ကဲ့သို႔ေသာ မဂၤလာေဆာင္မႈ မ်ိဳးမဟုတ္ေသာ ဓေလ့မ်ိဳးကိုလည္း ျမန္မာမႈ နယ္ပယ္တြင္ ရွိေနေသးပါသည္။ ထိုအရာမ်ားကား မဂၤလာ ဆြမ္းကပ္ျခင္းႏွင့္ ရံုးတက္ လက္မွတ္ထိုးျခင္း တို႔ျဖစ္သည္။
မဂၤလာဆြမ္းကပ္ျခင္း
သံဃာေတာ္ မ်ားအား ပင့္ဖိတ္ကာ ဆြမ္းႏွင့္တကြ လွဴဘြယ္၀တၳဳ အစုစုတုိ႔ကို လွဴးဒါန္း ဆက္ကပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဗုဒၶအလိုက် လက္ထပ္နည္း ျဖစ္ျပီး ဧည့္ပရိတ္သတ္ မ်ားလည္း ဖိတ္ၾကားေကၽြးေမြး ႏိုင္သည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ သီးသန္႔မဂၤလာ အခမ္းအနား က်င္းပသည္ ျဖစ္ေစ ၊ မက်င္းပသည္ျဖစ္ေစ မဂၤလာဦးအလွဴ အျဖစ္က်င္းပေလ့ရွိၾကသည္။
႐ံုးတက္လက္ထပ္ျခင္း

ဥပေဒအရ လက္ထပ္သည့္ လက္ထပ္နည္း ျဖစ္သည္။ တရားရံုး တစ္ခုခုတြင္ ဂ်ဴဒီလူၾကီးေရွ႕တြင္ က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆုိၿပီး လက္ထပ္ စာခ်ဴပ္ေပၚတြင္ သတိုးသားေရာ သတုိးသမီးပါ လက္မွတ္ ေရးထုိးကာ လက္ထပ္ရသည့္ နည္းျဖစ္သည္။ တရားရံုးတြင္ လက္ထပ္ျခင္း ျဖစ္သျဖင့္ ဧည့္ပရိတ္သတ္ အေျမာက္အျမားကို ဖိတ္ၾကား၍ မရသကဲ့သို႔ အသိသက္ေသျဖစ္ လက္မွတ္ ထိုးေပးရမည့္သူ ႏွစ္ဦးလည္း ရွိရသည္။ သို႔မွသာ လက္ထပ္ စာခ်ဳပ္ေပၚတြင္ လက္မွတ္ ေရးထုိးခြင့္ ရွိၿပီး ဥပေဒအရ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ယခုကာလတြင္ ေငြေၾကး တတ္ႏုိင္သူေရာ ၊ မတတ္ႏုိင္သူမ်ားပါ ရံုးတက္ လက္မွတ္ထိုးသည့္ အလုပ္ကို အိမ္ေထာင္မႈ၏ အခန္းက႑ တစ္ရပ္အျဖစ္ ျပဳလုပ္လာေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ဥပေဒအရ တရား၀င္ေအာင္ ျပဳလုပ္သည့္ သေဘာျဖစ္သည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ မဂၤလာအခမ္းအနား မက်င္းပမီ တရာရံုးသို႔ သြား၍ လက္မွတ္ ထိုးၾကေလ့ရွိသည္။
ညစာစားပဲြမ်ား

ျမန္မာ့ရုိးရာ ဓေလ့မဟုတ္ဘဲ အေနာက္တုိင္း ယဥ္ေက်းမႈကူးစက္မႈ တစ္ရပ္သာျဖစ္၍ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးကဲ့သို႔ ျမိဳ႕ႀကီးမ်ားရွိ ေငြေၾကး တတ္ႏုိင္သူမ်ားသာ က်င္းပေလ့ရွိေသာ အခမ္းအနားျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့ ဓေလ့မဟုတ္သျဖင့္ သတ္မွတ္ပံုစံ မရွိသလို သတ္မွတ္ ထားေသာ အ၀တ္အစားမ်ားလည္း သီးသန္႔ရွိမေနပါ။ ေပါ့ေပါ့ ပါးပါး အ၀တ္အစားမ်ားကိုသာ ၀တ္ဆင္ေလ့ ရွိသလုိ မိတ္ေဆြ အေပါင္းအသင္းမ်ားႏွင့္ သီးသန္႔ ေပ်ာ္ပါးသည့္ ပဲြမ်ိဳးသာျဖစ္သည္။
မည္သို႔ပင္ က်င္းပ ၾကသည္ျဖစ္ေစ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔ အေနျဖင့္ ထိမ္းျမား မဂၤလာေဆာင္ က်ဥ္းမႈကို ၀ါတြင္းကာလ တစ္ေလွ်ာက္တြင္ က်င္းပၾကေလ့မရွိေခ်၊ အဆိုပါ ၀ါတြင္းကာလမွာ ျမန္မာ ျပကၡဒိန္အရ ၀ါဆို-၀ါေခါင္ ႏွင့္ေတာ္သလင္း ဟူေသာ သံုးလတာကာလ ျဖစ္ၿပီး အဂၤလိပ္ ျပကၡဒိန္အရ ဇူလိုင္လ လယ္ပိုင္းမွ ေအာက္တုိဘာ လ လယ္ပိုင္းခန္႔ အထိျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ကာလကို ထိမ္းျမားမဂၤလာ မျပဳအပ္ေသာ ကာလအျဖစ္ ေရွးအစဥ္အဆက္ ကတည္းက ယူဆ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။
ထိမ္းျမား မဂၤလာ (၁၀)ပါး
ျမန္မာ့ ဓေလ့ ထံုးတမ္းအရ ထိမ္းျမား မဂၤလာ (၁၀)ပါး ရွိပါသည္။
သတို႔သား၊ သတို႔သမီးႏွစ္ဦးလံုးကို လူလည္ေခါင္တြင္ ကန္ေတာ့ခံမထြက္ပဲ မိမိအိမ္မွာပင္ လြတ္လပ္စြာေနလွ်င္ ဖိတ္ထားေသာပရိတ္သတ္မ်ား စားေသာက္ၿပီး ျပန္သြားၾကမွ သတိုးသမီး အိပ္ခန္းရွိ ႀကိမ္တန္း၊ ႀကိဳးတန္း၌ သတိုးသား ပုဆိုး၊ ပု၀ါ လွန္း၍ တင္ကာထိမ္းျမားျခင္းကို ပုဆိုးတန္းတင္ ထိမ္းျမားျခင္း ဟုေခၚသည္။
ထမင္း သိုမဟုတ္ မုန္႔တစ္ခုခု ကို သတို႔သား၊ သတို႔သမီးတို႔က လက္စံုစားေစ ထိမ္းျမားျခင္းကို လက္စံုစား ထိမ္းျမားျခင္း ဟုေခၚသည္။ (ယခု လင္မယားအရာ ေျမာက္ၿပီးမွသာ ျပဳလုပ္ေလ့ ရွိသည္။)
သတို႔သား ၀တ္ဆင္ေသာ လက္စြပ္ကို သတို႔သမီးအား ၀တ္ဆင္ေပးျခင္း၊ သတို႔သမီး ၀တ္ထားေသာ လက္စြပ္ကို သတို႔သားအား ၀တ္ဆင္ေပးျခင္း၊ အခ်င္းခ်င္းလဲလွယ္၍ ထိမ္းျမားျခင္းကို လက္စြပ္လဲ၍ ထိမ္းျမားျခင္း ဟုေခၚသည္။
သတို႔သားက သတို႔သမီးအိမ္သို႔ လာသည့္အခါ သတို႔သမီး၏ မိဘမ်ားက အ၀တ္ပုဆိုးအသစ္ လဲလွယ္၀တ္ေပးျခင္းကို အ၀တ္ေပး၍ ထိမ္းျမားျခင္း ဟုေခၚသည္။
သတို႔သမီးလက္ယာလက္ကို ျဖန္႔ထား၍ သတို႔သားလက္ယာဘက္ကို အေပၚတင္ေစကာ ဘိသိက္ဆရာက ျဖစ္ေစ၊ လူႀကီးတစ္ဦးဦးကျဖစ္ေစ ေရႊႏွင့္ေငြ ဂေဟ ဆက္ထားသကဲ့သို တူႏွစ္ကို တစ္စိတ္တစ္၀မ္းထည္းဟု ပရိသတ္အလယ္တြင္ ထိမ္းျမားျခင္းကို လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း ဟုေခၚသည္။
ျဖန္႔လွ်င္ႏွစ္ဦးစလံုး ဦးေခါင္းဆံ့ေလာက္ ေလးေတာင္ခန္႔ရွိေသာ ေရႊဆြဲႀကိဳး ပန္းကံုသဖြယ္ျပဳလုပ္၍ သတို႔သား၊ သတို႔သမီး ႏွစ္ဦးစလံုး တစ္ခါတည္း စြပ္၍ ထိမ္းျမားျခင္းကို ဒါလီဖြဲ႕၍ ထိမ္းျမားျခင္း ဟုေခၚသည္။
အလွ်ား (၆) ေတာင္၊ အနံ (၂)ေတာင္ ရွိေသာ သတို႔သမီးၿခံဳေသာ စုလွ်ားတဘက္အား သတို႔သား၊ သတို႕သမီးႏွစ္ဦးအား ရစ္ပတ္ထိမ္းျမားျခင္းကို စုလွ်ားရစ္ပတ္ ထိမ္းျမားျခင္း ဟုေခၚသည္။
သတို႔သားက သတို႔သမီးအား ပန္းကံုးစြပ္ေပးသျဖင့္၊ သတို႔သမီးက သတို႔သားအား ပန္းကံုးစြပ္ေပးသျဖင့္ ထိမ္းျမားျခင္းကို ပန္းကံုစြပ္၍ ထိမ္းျမားျခင္း ဟုေခၚသည္။
ေရႊဖလား၊ ေငြဖလား၊ ဖန္ခြက္ စသည္တို႔ ေရတစ္၀က္ထည့္၍ သေျပပန္း၊ ေနဇာျမက္မ်ား ထည့္ၿပီး သတို႔သား၊ သတို႔သမီး တို႔၏ လက္ယာလက္မ်ားကို ခ်ထားေစ၍ ေရၾကည္လင္ေအးျမ၍ မကြဲတျပား တသားတည္းေန သတို႔သား၊ သတို႔သမီးတို႔ ရိုးေျမက် ရာသက္ပန္တည္ပါေစ ဟုဆို၍ လက္ခ်ထိမ္းျမား ျခင္းကို ေရခြက္၌ လက္ခ်၍ ထိမ္းျမားျခင္း ဟုေခၚသည္။
ေရႊခြက္၊ေငြခြက္၊ဖန္ခြက္ စသည့္ န၀ရတ္ ကိုးပါး၊ နံသာမ်ိဳးငါးပါး ေသြး၍ (သို႔မဟုတ္) ေရေမႊးမ်ားထည့္၍ သတို႔သား၊ သတို႔သမီးတို႔၏ ထိပ္၌ သေျပပန္းခက္ျဖင့္ ပက္ျဖန္း၍ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းကို ဦးထိပ္၌ ေရစင္သြန္း၍ ထိမ္းျမားျခင္း ဟုေခၚသည္။
နာမည္ႀကီးမဂၤလာေဆာင္ခန္းမမ်ား
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ မဂၤလာခန္းမမ်ားသည္ မဂၤလာဧည့္ခံပြဲမ်ား အတြက္ အစီအစဥ္မ်ားကို မည္သို႔ စီစဥ္ထားရွိသည္၊ မည္ေရြ႕မည္မွ် ေစ်းႏႈန္းရွိသည္တု႔ိကို မဂၤလာေမာင္ မယ္မ်ားသိရိွႏုိင္ရန္အတြက္ တင္ျပပါသည္။
TRADERS Hotel
ထရိတ္ဒါးစ္ဟိုတယ္တြင္ မဂၤလာအခမ္းအနားအစီအစဥ္ အတြက္ Bliss ၊ Promises ၊ External ၊ Forever ဟူ၍ Wedding Package ေလးမ်ဳိးခြဲထား သည္။ Bliss Package အတြက္ လူတစ္ဦးလွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ ေဒၚလာႏႈန္းျဖင့္ ဧည့္သည္ဦးေရ အနည္းဆံုး ၅၅ဝ ဦးတက္ေရာက္ရ မည္ျဖစ္ၿပီး မုန္႔ ၃ မ်ဳိး၊ ေရခဲမုန္႔၊ ေကာ္ဖီႏွင့္ လက္ဖက္ရည္တု႔ိပါဝင္ မည္ျဖစ္သည္။ Promises Package အတြက္ လူတစ္ဦးလွ်င္ အေမ ရိကန္ေဒၚလာ ၆ ေဒၚလာႏႈန္းျဖင့္ ဧည့္သည္ ၄၅ဝ ဦး အနည္းဆံုးတက္ ေရာက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး မုန္႔ ၄ မ်ဳိး၊ ေရခဲမုန္႔၊ ေကာ္ဖီႏွင့္ လက္ဖက္ရည္ ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။ External Package အတြက္ ဧည့္သည္ဦးေရ ၃၅ဝ အနည္းဆံုးျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ဦးလွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇ ဒသမ ၅ ေဒၚလာႏႈန္းျဖင့္ မုန္႔ ၅ မ်ဳိး၊ ေရခဲမုန္႔၊ ေကာ္ဖီႏွင့္ လက္ဖက္ ရည္တုိ႔ပါဝင္သည္။ Forever Package အတြက္ လူတစ္ဦးလွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈ ဒသမ ၅ ႏႈန္းျဖင့္ ဧည့္သည္ဦးေရ အနည္းဆံုး ၂၅ဝ ဦးျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး မုန္႔ ၅ မ်ဳိး၊ ေရခဲမုန္႔၊ ေကာ္ဖီႏွင့္ လက္ဖက္ရည္ ပါဝင္သည္။ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေနျဖင့္ 'ျမန္မာ'မဂၤလာခန္းမႀကီးသံုးစြဲခြင့္၊ ေနာက္ခံစာတမ္းျပင္ဆင္ေပးျခင္း၊ အဝတ္လဲခန္း၊ မဂၤလာစင္ျမင့္ အခင္းအက်င္း၊ ေကာ္ေဇာနီခင္း ထားေသာ မဂၤလာေလွ်ာက္လမ္းမ၊ အခမ္းအနားမွဴးအတြက္ မိုက္ခ႐ိုဖုန္း သံုးစြဲခြင့္၊ ေနာက္ခံေတးဂီတ၊ ဆလုိက္မီး၊ မဂၤလာကိတ္၊ ပန္းအလွ ဆင္ျခင္း၊ Bliss Package မွလြဲ၍ က်န္ Package သံုးခုအတြက္ ေရခဲ ပန္းပုျဖင့္ အလွဆင္ျခင္းႏွင့္ သတ္ မွတ္ထားေသာ Package အမ်ဳိး အစားမ်ားေပၚလိုက္၍ နံနက္စာ ဘူေဖးအပါအဝင္တစ္ညတာတည္းခို ခြင့္မ်ားပါဝင္ၾကသည္။
Sedona Hotel
ဆီဒုိးနားဟိုတယ္တြင္ မဂၤလာ ေဆာင္မည့္သူမ်ားအတြက္ Wedding Package မီႏူးသံုးခုခဲြထားၿပီး Menu ၁ တြင္ မုန္႔သံုးမ်ဳိး၊ လက္ဖက္ ရည္ သို႔မဟုတ္ ေကာ္ဖီႏွင့္ ေရခဲမုန္႔ တုိ႔ပါဝင္ၿပီး လူတစ္ဦးလွ်င္ အေမရိကန္(၆)ေဒၚလာ သတ္မွတ္ ထားသည္။ Menu ၂ တြင္ မုန္႔ေလး မ်ဳိး၊ လက္ဖက္ရည္ သို႔မဟုတ္ ေကာ္ဖီ ႏွင့္ ေရခဲမုန္႔တုိ႔ပါဝင္ၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ (၇)ေဒၚလာ သတ္မွတ္ထားၿပီး ၾနညက ၃ တြင္ မုန္႔ငါးမ်ဳိး၊ လက္ဖက္ရည္ သို႔မဟုတ္ ေကာ္ဖီႏွစ္သက္ရာတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ေရခဲမုန္႔တုိ႔ပါဝင္ၿပီး အေမရိကန္ ေဒၚလာ(၈)ေဒၚလာသတ္မွတ္ထား သည္။ ဧည့္သည္ဦးေရအနည္း အမ်ားေပၚမူတည္၍ အခမ္းအနား အျပင္အဆင္ပံုစံကို ေဆာင္ရြက္ေပး မည္ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ အခမ္းအနားစီစဥ္မႈႏွင့္ ပတ္ သက္၍ လူဦးေရ ၅ဝ ကေန ၃ဝဝ အထိဆုိရင္ ဒုတိယအထပ္မွာရွိတဲ့ မင္းတုန္းခန္းမမွာ စီစဥ္ေပးပါတယ္။ လူ ၄ဝဝ အထက္ဆုိရင္ေတာ့ Ball room မွာ စီစဥ္ေပးပါတယ္။ ဝန္ေဆာင္မႈကေတာ့ ကြာတာေပါ့။ ဝန္ေဆာင္မႈအေနနဲ႔လူ ၄ဝဝအထက္ ဆုိရင္ မဂၤလာအဝတ္လဲခန္းအသံုး ျပဳခြင့္၊ မိတ္ကပ္ျပင္တဲ့အခန္း အသံုး ျပဳခြင့္၊ ႏွစ္ထပ္ဆင့္မဂၤလာကိတ္မုန္႔၊ ေနာက္ခံစာလံုးကို အဂၤလိပ္ (ဒါမွ မဟုတ္) ျမန္မာဘာသာနဲ႔ ေရးေပး တာ၊ မဂၤလာစင္ျမင့္ကို ေကာ္ေဇာနီ ခင္းေပးတာမ်ဳိးေတြ၊ ပန္းအလွျပင္ ဆင္တာနဲ႔ ပန္းအလွတုိင္ ၄ တုိင္ ပါမယ္။ တီးဝိုင္းေတြမပါရင္ ေနာက္ခံမဂၤလာတီးလံုးထည့္သြင္းခြင့္ ေတြပါဝင္ပါမယ္။ လူ(၆ဝဝ)အထက္ ဆုိရင္ မဂၤလာဝတ္လဲခန္းအသံုးျပဳ ခြင့္၊ မိတ္ကပ္ျပင္တဲ့အခန္းအသံုးျပဳ ခြင့္ေတြအျပင္ ေလးထပ္အဆင့္ မဂၤလာကိတ္မုန္႔၊ ေနာက္ခံစာလံုးကို ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္၊ တ႐ုတ္စတဲ့ ဘာသာစကားသံုးမ်ဳိးနဲ႔ ေဖာ္ျပေပး ၿပီး ပန္းအလွျပင္ဆင္တာနဲ႔ ပန္း အလွတုိင္(၈)တုိင္ပါဝင္ပါမယ္။ သတုိ႔သားသတုိ႔သမီးေလွ်ာက္လမ္းနဲ႔ မဂၤလာစင္ျမင့္မွာ ေကာ္ေဇာနီခင္း ေပးထားပါမယ္။ ဒါ့အျပင္ မဂၤလာ အခမ္းအနားကို လာတဲ့ဧည့္သည္ ေတြအတြက္ ကားေခၚေပးတဲ့စနစ္ နဲ႔ ေရခဲ႐ုပ္တုတစ္ခုပါဝင္ပါမယ္။ မဂၤလာေမာင္ႏွံအတြက္ Spot Light နဲ႔ ဆီဒုိးနားဟိုတယ္ Studio suite မွာ နံနက္စာအပါအဝင္ တစ္ညတာ တည္းခိုခြင့္ေပးပါမယ္။ လူဦးေရ ၁ဝဝဝ နဲ႔ အထက္ဆုိရင္ ေစာေစာ က အစီအစဥ္ေတြအျပင္ အဆင့္ ငါးဆင့္ရွိတဲ့ကိတ္မုန္႔၊ ပန္းအလွတုိင္ ၁ဝ တုိင္၊ ေရခဲ႐ုပ္တု ၂ ခု၊ မဂၤလာ ေမာင္ႏွံႏွစ္ေယာက္ေလွ်ာက္လာစဥ္ မွာ မီးခုိးလႊတ္တာေတြပါဝင္မယ္။ ဒါ့အျပင္ Executive Club suite မွာ နံနက္စာႏွင့္ ညစာအပါအဝင္ တစ္ညတာ တည္းခုိခြင့္ေတြရပါမယ္ ဟု အဆုိပါ ဆီဒိုးနားဟိုတယ္မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကား သည္။
Parkroyal Hotel
Parkroyal ဟိုတယ္၏ မဂၤလာဝန္ေဆာင္မႈအစီအစဥ္မ်ား အေနျဖင့္ မုန္႔ ၃ မ်ဳိး၊ လက္ဖက္ရည္ သို႔မဟုတ္ ေကာ္ဖီ၊ ေရခဲမုန္႔တို႔ပါဝင္ ေသာ Sapphire Package အတြက္ လူတစ္ဦးစာလွ်င္ အေမရိ ကန္ေဒၚလာ ငါးေဒၚလာ၊ မုန္႔ ၄ မ်ဳိး၊ လက္ဖက္ရည္ သို႔မဟုတ္ ေကာ္ဖီ၊ ေရခဲမုန္႔ပါဝင္ေသာ ြၽကဘပ ဏေခုေါန အတြက္ လူတစ္ဦးစာ လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆ ေဒၚ လာ၊ မုန္႔ ၅ မ်ဳိး၊ လက္ဖက္ရည္ သို႔ မဟုတ္ ေကာ္ဖီ၊ ေရခဲမုန္႔တို႔ပါဝင္ ေသာ Diamond Package အတြက္ လူတစ္ဦးစာလွ်င္ အေမရိ ကန္ေဒၚလာ ၇ ေဒၚ သတ္မွတ္ ထားေၾကာင္းသိရသည္။ ထုိ Package အျပင္ Set Menu မ်ားျဖစ္ ေသာ Asian Set ၊ Chinese Set ၊ Myanmar Set ၊ Thai Set ၊ Western Set ႏွင့္ Buffet Menu တို႔အျပင္ Cooktail Menu အစရွိ ေသာ မီႏူးမ်ားမွ စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ ႏုိင္ရန္ စီစဥ္ထားသည္။ Parkroyal ဟိုတယ္မွ လူဦးေရ ၃ဝဝ အထက္ မဂၤလာဧည့္ခံပြဲမ်ားအတြက္ ေနာက္ ခံစာသား အဂၤလိပ္ သို႔မဟုတ္ ျမန္မာ၊ ပန္းအလွျပင္ျခင္း၊ ေရခဲပန္း ပု၊ မဂၤလာကိတ္၊နံနက္စာအပါအဝင္ တစ္ညတာတည္းခိုခြင့္ႏွင့္ မဂၤလာ အျပင္အဆင္ကားႏွင့္ အႀကိဳ သို႔မ ဟုတ္ အပို႔တို႔ကို လက္ဖြဲ႕အျဖစ္ ပံ့ပိုး သြားမည္ျဖစ္သည္။ အထူးအစီအစဥ္အေနျဖင့္ Ruby Package ၊ Diamond Package ႏွင့္ ၄င္းအထက္ Package မ်ားတြင္ လူဦးေရ ၃ဝဝ အထက္ ဧည့္ခံေသာမဂၤလာေမာင္ႏွံ မ်ားအတြက္ ပ်ားရည္ဆမ္းခရီးလက္ ေဆာင္အေနျဖင့္ႏုိင္ငံတကာအဆင့္ မီဟိုတယ္ႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္ ပုဂံၿမိဳ႕ရွိ Bagan Hotel River View ၊ ပုဂံ ႏွင့္ ေငြေဆာင္ၿမိဳ႕မ်ားရွိ Myanmar Treasure Resort Hotel မ်ား တြင္ မနက္စာအပါအဝင္ ႏွစ္ည အိပ္ သံုးရက္ခရီးကို တည္းခိုႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေပးထားသည္။ အျခားဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေန ျဖင့္ Packroyal ဟိုတယ္ႏွင့္ အက်ဳိးတူပူးေပါင္းလ်က္ရွိေသာ မဂၤလာဝတ္စံုဆုိင္မ်ား၊ ဓာတ္ပံုႏွင့္ ဗီဒီယုိဆိုင္မ်ား၊ ဖိနပ္ဆုိင္၊ ပန္းအလွ ျပင္ဆိုင္၊ မိတ္ကပ္၊ ဖိတ္စာကတ္ဆုိင္ မ်ား၊ မဂၤလာခန္းဝင္ပစၥည္းဆုိင္မ်ား တြင္ ဝယ္ယူမည္ဆုိပါက အထူး ေလ်ာ့ေစ်းျဖင့္ ရရွိႏုိင္ရန္ စီစဥ္ထား ရွိသည္။
Innya Lake
အင္းယားလိတ္ဟိုတယ္တြင္ Wedding Package ၃ ခုခဲြျခား ထားၿပီး Romantic Daisies Wedding Package အတြက္ မဂၤလာခန္းမအသံုးျပဳခြင့္၊ ေနာက္ ခံစာသားအျဖစ္ ျမန္မာဘာသာ သို႔မဟုတ္ အဂၤလိပ္ဘာသာ သို႔ မဟုတ္ တ႐ုတ္ဘာသာျဖင့္ ေဖာ္ျပ ေပးျခင္း၊ အဝတ္လဲခန္းအသံုးျပဳခြင့္ ေပးျခင္း၊ ပန္းအလွျပင္ဆင္ေပးျခင္း။ မဂၤလာခန္းမအတြင္း မဂၤလာေမာင္ႏွံ ေလွ်ာက္လမ္းႏွင့္ မဂၤလာစင္ျမင့္တြင္ ေကာ္ေဇာနီခင္းေပးျခင္း၊ Spot Light ၊ ေနာက္ခံတီးလံုး၊ ပန္းအလွ တိုင္၊ ငါးထပ္ကိတ္တစ္လံုး၊ မုန္႔သံုး မ်ဳိး၊ လက္ဖက္ရည္ သို႔မဟုတ္ ေကာ္ ဖီ ႏွစ္သက္ရာတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ေရခဲ မုန္႔၊ မဂၤလာေမာင္ႏွံအတြက္ Deluxe Room တြင္ နံနက္စာအပါ အဝင္ တစ္ညတာတည္းခိုခြင့္ပါဝင္ ပါသည္။ ထို႔အျပင္ တီးဝိုင္း၊ ဓာတ္ပံု၊ မိတ္ကပ္၊ အခမ္းအနားမွဴးႏွင့္ အခါ ေတာ္ေပးအစီအစဥ္မ်ားထည့္သြင္း ေဆာင္ရြက္လိုပါကလည္း ဆက္ သြယ္ေဆာင္ေပးေၾကာင္းသိရသည္။ အဆုိပါ Romantic Daisies Package အတြက္ လူတစ္ဦးလွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ ေဒၚလာ ကုန္က်မည္ျဖစ္ၿပီး လူ ၃ဝဝ ႏွင့္ အထက္ တက္ေရာက္ရန္စီစဥ္ထား ေၾကာင္း သိရသည္။ Passionate Tulips Package အတြက္ လူ ၁ ဦးလွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆ ေဒၚလာသတ္မွတ္ထားၿပီး Romantic Package တြင္ပါဝင္သည့္ အစီအစဥ္မ်ားအျပင္ ႏွစ္သက္ရာ မုန္႔ေလးမ်ဳိး၊ လက္ဖက္ရည္ သို႔မ ဟုတ္ ေကာ္ဖီ၊ ေရခဲမုန္႔၊ အထပ္ငါး ထပ္ပါေသာ ကိတ္မုန္႔၊ VIP ပုဂိၢဳလ္ မ်ားအတြက္ စားပြဲႏွင့္ ပန္းအလွျပင္ ဆင္မႈ၊ မဂၤလာအျပင္အဆင္ကားျဖင့္ မဂၤလာေမာင္ႏွံအား အႀကိဳ သို႔မ ဟုတ္ အပို႔အစီအစဥ္ႏွင့္ မဂၤလာ သတို႔သား၊ သတို႔သမီးအတြက္ မဂၤလာစပယ္ပန္းကံုးစီစဥ္ေပးျခင္း စေသာအစီအစဥ္မ်ားပါဝင္သည္။ Eternal Roses Package အစီ အစဥ္တြင္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပပါ အစီအစဥ္မ်ားအျပင္ အထပ္ငါးထပ္ ပါေသာ မဂၤလာကိတ္၊ မဂၤလာကား ျဖင့္ အႀကိဳအပို႔အစီအစဥ္၊ ရွန္ပိန္ႏွင့္ မဂၤလာစံုတြဲအတြက္ Presidential Suite Room တြင္ နံနက္စာဘူေဖး အပါအဝင္ တစ္ညတာတည္းခိုခြင့္၊ Boat House တြင္ ညစာစားခြင့္ မ်ားပါဝင္ပါသည္။
YUZANA GARDEN HOTEL
ယုဇနဂါးဒင္းဟိုတယ္သည္ ဝါကြၽတ္ပြဲေတာ္မဂၤလာအခမ္းအနား မ်ားတြက္ Elegant ၊ Classic Gold ၊ Royal Romance ဟူ၍ Wedding Package သံုးမ်ဳိးခြဲထား ၿပီး ၾသဂုတ္လ ၁၁ ရက္မွ ေအာက္ တိုဘာ ၁၄ ရက္အတြင္း ႀကိဳတင္ စာရင္းေပးသြင္းထားသူမ်ားအား ဧည့္ခံမည့္လူဦးေရေပၚမူတည္၍ ဖိတ္စာကတ္မ်ားကို မဂၤလာလက္ဖြဲ႕ အျဖစ္ ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ခန္းမငွားရမ္းခအျဖစ္ လူဦးေရ ၂ဝဝ မွ ၃၄ဝ အထိကို သံုးသိန္းက်ပ္၊ လူဦး ေရ ၃၅ဝ မွ ၄၉ဝ အထိ ACES ေတးဂီတဝိုင္းအပါအဝင္ က်ပ္ႏွစ္ သိန္း၊ လူဦးေရ ၅ဝဝ ႏွင့္အထက္ဆို ပါက ေတးဂီတဝိုင္း၊ ငါးထပ္မဂၤလာ ကိတ္ သို႔မဟုတ္ Guest Room တြင္ တစ္ညတာတည္းခိုခြင့္မ်ားပါ ဝင္ၿပီး ခန္းမေၾကးေပးေဆာင္ရန္မလို ေၾကာင္း သိရသည္။ ဝန္ေဆာင္မႈ အစီအစဥ္အရ Silver Elegant Package အတြက္ လူတစ္ဦးလွ်င္ ၄၄ဝဝ က်ပ္ႏႈန္းသတ္မွတ္ထားၿပီး မဂၤလာေမာင္ႏွံအဝတ္လဲခန္းအသံုး ျပဳခြင့္၊ ေလွ်ာက္လမ္းတြင္ေကာ္ေဇာ နီခင္းေပးျခင္း၊ မဂၤလာစင္ျမင့္တြင္ ပန္းအလွငါးအိုးထားေပးျခင္း၊ ေနာက္ခံစာသားေရးေပးျခင္း၊ မုန႔္ငါး မ်ဳိး၊ ေကာ္ဖီႏွင့္ ေရခဲမုန္႔၊ လက္ဖက္ ပြဲႏွင့္ စံပယ္ပန္းေရေႏြးတို႔ပါဝင္ သည္။ ဃူေ််ငခ ြသူိ ဏေခုေါန အတြက္ အထက္ေဖာ္ျပပါဝန္ ေဆာင္မႈမ်ားအျပင္ ပန္းအလွတိုင္ ၆ တိုင္၊ မုန္႔ ၅ မ်ဳိး၊ ေကာ္ဖီ၊ ေရခဲ ုမုန္႔မ်ားပါဝင္ၿပီးလူတစ္ဦးစာအတြက္ ၅၈ဝဝ က်ပ္ႏႈန္းသတ္မွတ္ထား သည္။ Royal Romance Package တြင္ ပန္းအလွငါးအိုး၊ ပန္း အလွတိုင္ ၈ တိုင္၊ Deluxe Room တြင္ နံနက္စာအပါအဝင္ တစ္ည တာတည္းခိုခြင့္၊ ေထာပတ္ထမင္းႏွင့္ ၾကက္သားဟင္း သို႔မဟုတ္ ဆိတ္ သားဟင္း၊ ဘာလေခ်ာင္ေၾကာ္၊ လိေမၼာ္ရည္၊ ေရခဲမုန္႔၊ လက္ဖက္ပြဲ တို႔ပါဝင္ၿပီး လူတစ္ဦးစာအတြက္ ၅၈ဝဝ က်ပ္ႏႈန္းသတ္မွတ္ထား သည္။ ထုိ႔အျပင္ အခမ္းအနားမွဴး၊ ဓာတ္ပံုႏွင့္ ဗီဒီယို႐ိုက္ကူးေရးအစီ အစဥ္မ်ားအတြက္ ေခၚယူငွားရမ္း လိုပါက မဂၤလာေမာင္ႏွံမ်ားအတြက္ ကူညီ၍ဝန္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိ သည္ဟု သိရသည္။
Central Hotel
စင္ထရယ္ဟိုတယ္တြင္ မဂၤလာအခမ္းအနားျပဳလုပ္ၾကမည့္ မဂၤလာေမာင္မယ္မ်ားအေနျဖင့္ လူ ဦးေရ ၁ဝဝ အထိ ဧည့္ခံႏုိင္ေသာ Ruby House ခန္းမအတြက္ ခန္းမ ေၾကး ေျခာက္ေသာင္းက်ပ္သတ္ မွတ္ထားၿပီး စင္ထရယ္ဟိုတယ္ ေက်ာက္စိမ္းခန္းမတြင္ လူ ၁ဝဝ မွ ၂၅ဝ အထိ ခန္းမေၾကးခုနစ္ေသာင္း က်ပ္၊ လူဦးေရ ၂၅ဝ မွ ၄၅ဝ အထိ က်ပ္ရွစ္ေသာင္း၊ လူဦးေရ ၄၅ဝ ႏွင့္ အထက္ဆုိလွ်င္ ကိုးေသာင္းက်ပ္ သတ္မွတ္ထားရွိေၾကာင္းသိရသည္။ ထုိ႔အျပင္ ပန္းအလွပန္းအိုးတစ္အိုး လွ်င္ ေငြက်ပ္တစ္ေသာင္းႏွစ္ေထာင္ ႏႈန္းႏွင့္ ေနာက္ခံအမည္စာတန္း အတြက္ ေငြက်ပ္ ၁၅,ဝဝဝ မွ ၁၈,ဝဝဝ အထိ သတ္မွတ္ထားၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈအေနျဖင့္ လူဦးေရ ၂ဝဝ အထက္မွာယူပါက မဂၤလာကိတ္ အပါအဝင္ နံနက္စာအပါ မဂၤလာ ေမာင္ႏွံတစ္ညတာတည္းခိုခြင့္ေပး သြားမည္ျဖစ္သည္။ အစိုးရ႐ံုးပိတ္ ရက္မပါ တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာ ေန႔အတြင္း က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ မဂၤလာဧည့္ခံပြဲမ်ားအား ခန္းမငွား ရမ္းခ ၃ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းေလ်ာ့ေပးမည္ ျဖစ္ၿပီး မဂၤလာစင္ျမင့္ရွိ ပန္းအလွ တိုင္ႏွင့္ ဧည့္သည္စားပြဲမ်ားေပၚရွိ တစ္ပြင့္ထိုးပန္းအိုးမ်ားကို လက္ ေဆာင္အျဖစ္ ေပးသြားမည္ျဖစ္ သည္။ ဧည့္ခံေကြၽးေမြးအစီအစဥ္ အေနျဖင့္ မုန္႔ ၄ မ်ဳိး၊ ေကာ္ဖီႏွင့္ ေရခဲမုန္႔ပါဝင္ေသာ မီႏူး Snack E အတြက္ လူတစ္ဦးလွ်င္ ၃၄ဝဝ က်ပ္ ကုန္က်မည္ျဖစ္ၿပီး မုန္႔ ၅ မ်ဳိး၊ ေကာ္ဖီ၊ ေရခဲမုန္႔ပါဝင္ေသာ မီႏူး ၄ ခုအတြက္ လူတစ္ဦးစာလွ်င္ ၃၅ဝဝ က်ပ္ကုန္က်မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရ သည္။ ထုိ႔အျပင္ မဂၤလာအခမ္း အနား၌ ေရခဲမုန္႔အပါအဝင္ ေထာ ပတ္ထမင္း သို႔မဟုတ္ ဒံေပါက္ျဖင့္ ဧည့္ခံလုိပါက လူတစ္ဦးစာလွ်င္ ၾကက္သားျဖင့္ ၄၅ဝဝ က်ပ္၊ ဆိတ္ သားျဖင့္ ၄၇ဝဝ က်ပ္ က်သင့္ ေၾကာင္း သိရသည္။
မဟာသႏိၱသုခ
မဟာသႏိၲသုခေက်ာင္းတြင္ လည္း မဂၤလာအခမ္းအနားမ်ား လက္ခံက်င္းပေပးလ်က္ရွိရာ လူဦး ေရ ၃ဝဝ ဆန္႔ေသာ ဧရာဝတီခန္းမ ႏွင့္ လူဦးေရ ၁ဝဝ ဆန္႔ေသာ သံလြင္ခန္းမဟူ၍ ႏွစ္မ်ဳိးခြဲျခားထား သည္။ ဧရာဝတီခန္းမအတြက္ အလွဴေငြ က်ပ္ေျခာက္ေသာင္းႏွင့္ သံလြင္ခန္းမအတြက္ အလွဴေငြသံုး ေသာင္းက်ပ္သတ္မွတ္ထားသည္။ အေကြၽးအေမြးအစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္ သက္၍ ေငြေၾကးေစ်းႏႈန္း သီးသန္႔ မသတ္မွတ္ထားဘဲ အျပင္ေစ်းႏႈန္း အတိုင္း စီစဥ္ေပးသည္ဟုသိရ သည္။ ေထာပတ္ထမင္းေကြၽးမည္ ဆုိပါက လူတစ္ဦးစာလွ်င္ အဝစား က်ပ္ ၂ဝဝဝ ေက်ာ္ခန္႔ရွိၿပီး ေက်ာင္း တုိက္မွလက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိသည္။ လက္ဖက္ရည္၊ ေကာ္ဖီႏွင့္ မုန္႔ေကြၽးေမြးလိုပါကကိုယ့္အစီအစဥ္ ျဖင့္ကိုယ္ ႏွစ္သက္ရာေကြၽးေမြးႏုိင္ သည္ဟုသိရသည္။ မဂၤလာေနာက္ ခံစာတမ္းအတြက္ ရွစ္ေထာင္က်ပ္၊ ေနာက္ခံေတးဂီတအတြက္ ငါး ေထာင္က်ပ္ႏွင့္ ပန္းအလွျပင္ဆင္ ျခင္းအတြက္ ပန္းအလွအိုးတစ္အိုး လွ်င္ တစ္ေသာင္းရွစ္က်ပ္ႏႈန္းသတ္ မွတ္ထားသည္။
ႏွင္းဆီကုန္း ဘိုးဘြားရိပ္သာ
ႏွင္းဆီကုန္းဘိုးဘြားရိပ္သာ ကလည္းမဂၤလာေဆာင္မည့္မဂၤလာ ေမာင္ႏွံမ်ားအတြက္ သီရိရတနာ ခန္းမ၌ မဂၤလာဧည့္ခံပြဲမ်ား လက္ခံ က်င္းပေပးလ်က္ရွိရာ မဂၤလာေမာင္ ႏွံမ်ားအေနျဖင့္ မဂၤလာခန္းမေၾကး အတြက္ ႏွင္းဆီကုန္းဘိုးဘြားရိပ္သာ ရာသက္ပန္အလွဴရွင္အျဖစ္ အလွဴ ေငြက်ပ္တစ္သိန္းခြဲလွဴဒါန္းရမည္ျဖစ္ သည္။ အေကြၽးအေမြးအစီအစဥ္ အေနျဖင့္ ဒံေပါက္၊ ေထာပတ္ ထမင္း၊ ထမင္းျဖဴ၊ ဟင္းႏွစ္မ်ဳိးႏွင့္ ေရခဲမုန္႔အပါအဝင္ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ ရာျဖင့္ ဧည့္ခံေကြၽးေမြးႏုိင္ၿပီး ဒံေပါက္ထမင္းအတြက္ လူတစ္ဦး စာလွ်င္ ဟင္းႏွစ္မ်ဳိးႏွင့္ ေရခဲမုန္႔ အပါအဝင္ ၁၈ဝဝ က်ပ္၊ ေထာပတ္ ထမင္း၊ ေထာပတ္ထမင္း၊ ဟင္းႏွစ္ မ်ဳိးႏွင့္ ေရခဲမုန္႔အပါအဝင္ ၂၅ဝဝ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္သတ္မွတ္ထားသည္။ ထို႔အျပင္ မုန္႔ေလးမ်ဳိး၊ ေရခဲမုန္႔၊ ေကာ္ဖီအတြက္ လူတစ္ဦးစာလွ်င္ ၁၈ဝဝ က်ပ္ သတ္မွတ္ထားသည္။ ေနာက္ခံေတးဂီတဖြင့္လွစ္လုိပါက အလွဴေငြ ႏွစ္ေထာင္က်ပ္၊ ေနာက္ခံ စာသားအတြက္ အလွဴေငြငါးေထာင္ က်ပ္၊ ပန္းအလွေလးအိုးအတြက္ အလွဴေငြငါးေထာင္က်ပ္ႏွင့္ မဂၤလာ ေလွ်ာက္လမ္းေကာ္ေဇာအတြက္ သံုးေထာင္က်ပ္ႏႈန္းသတ္မွတ္ထား သည္။ ထို႔အျပင္ ဓာတ္ပံုႏွင့္ဗီဒီယို ျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္လိုပါက ဓာတ္ပံု အတြက္ ဖလင္ႏွစ္လိပ္စာလွ်င္ က်ပ္ ငါးေသာင္း၊ ဗီဒီယိုအတြက္ က်ပ္ရွစ္ ေသာင္းႏႈန္းျဖင့္ ႐ိုက္ကူးေပးလွ်က္ရွိ ေၾကာင္းသိရသည္။ [3]
ကုိးကား
↑ ခ်မ္းညိမ္း
↑ လမ္းျပၾကယ္
↑ ေပၚျပဴ လာဂ်ာနယ္
ထပ္ဆင့္တင္ျပအပ္ပါသည္
ရဲလတ္

Reactions:

0 ကြန္မန့္ေရးရန္:

Post a Comment