Friday, January 3, 2014

၂၀၁၄ ေဟာကိန္း ...................................

 
 
 ကုန္လြန္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည့္ ၂၀၁၃ တြင္ တုိင္းျပည္၏ကံၾကမၼာကုိ နကၡတ္ပညာရွင္မ်ားက ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး အဓိကႏွစ္ပုိင္းခြဲကာ ေဟာကိန္းထုတ္ခဲ့ၾကသည္။ ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ေျပာရန္ ခက္ခဲေသာ္လည္း ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိင္ရာ ေဟာခ်က္အပါအ၀င္ ေဟာကိန္းအခ်ဳိ႕က တစ္ထပ္တည္းက်ခဲ့သည္ဟုဆိုရမည္။ ယခုလည္း ၂၀၁၄ အတြက္ ပညာရွင္မ်ားက ေဟာကိန္းထုတ္ၾကျပန္သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ မင္းေျပာင္းမင္းလဲြျဖစ္မည့္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ျဖစ္လာႏုိင္သျဖင့္ အစြမ္းထက္ေသာအစီအမံမ်ားျဖင့္ တုိင္းျပည္၊ ႏုိင္ငံႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူအစုိးရအဖြဲ႕၏ ကံဇာတာကုိျမႇင့္တင္ကာကြယ္ေပးရန္လုိေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံနကၡတ္သိပၸံံအဖြဲ႕ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးေဇယ်ာကုိက ေဟာကိန္းထုတ္လုိက္သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အစုိးရအဖြဲ႕က ေဖာင္းပြေနေသာ ၀န္ႀကီး၊ ဒု၀န္ႀကီးမ်ားကိုဖယ္ရွားလုိက္ၿပီး အစုိးရအဖြဲ႕ကုိ က်စ္လ်စ္ေအာင္ဖြဲ႕စည္းရန္ရွိေနသည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းျဖင့္ အႀကီးအကဲေခါင္းေဆာင္ ဖယ္ရွားရမည့္ျဖစ္စဥ္ကို ေလ်ာ့နည္းသက္သာေစေၾကာင္း ဦးေဇယ်ာကုိကဆုိသည္။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးမွာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အမွန္တကယ္ျဖစ္လာမည္ဟု နကၡတ္ေဗဒပညာရွင္မ်ားကဆုိသည္။ “ျပင္တာမွာ န၀င္းဓာတ္ေပၚတဲ့ နံပါတ္ ၁၈ က စျပင္မွာပါ”ဟု နကၡတ္ေဗဒပညာရွင္ ဆရာစံဇာဏီဘုိကဆုိသည္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားလည္း ထပ္တုိးၿပီး ဧၿပီလေနာက္ပုိင္းမွစ၍ ရွိရင္းစြဲပါတီမ်ား၏ စုစည္းမႈမွာ ပုိမုိအားေကာင္းလာမည္ဟု ၎ကဆုိသည္။ ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕အစည္းမ်ားပါ စုစည္းေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးမွာ ေရွ႕သုိ႔သြက္လက္စြာ တုိးတက္လာမည္ဟုေျပာသည္။ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆာင္ရြက္မႈမွာလည္း ေအာင္ျမင္မႈရမည္ဟု နကၡတ္ေဗဒပညာရွင္ႏွစ္ဦးကဆုိသည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၁၄ ႏွစ္စပုိင္းမွာပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအပါအ၀င္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ငလ်င္လႈပ္၍ ဆူနာမီကဲ့သို႔ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား ႀကဳံေတြ႕ႏုိင္သည္။ ဘဂၤလားပင္လယ္မွလည္း ေလဖိအားနည္းရပ္၀န္းမ်ားႏွင့္ မုန္တုိင္းမ်ား ႀကဳံေတြ႕ရႏုိင္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အဓိကအားထားရသည့္ မုိးဦးကာလ မုိးေခါင္မႈႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈေၾကာင့္ ဆန္စပါးႏွင့္ ေရရွားပါးမႈမ်ားႀကဳံေတြ႕ႏုိင္ေၾကာင္း ဦးေဇယ်ာကိုကေျပာၾကားသည္။ မႏၲေလးသႀကၤန္စာတြင္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္၀န္းလုံးတြင္ အပူခ်ိန္ျမင့္တက္လာၿပီး မုိးဦးေနာက္က်ျခင္း၊ မုိးရာသီကုန္ခ်ိန္တြင္ ေနာက္မုိးေကာင္းၿပီး အေအးပိုမုိျပင္းထန္မႈမ်ား ႀကဳံေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၄ ႏွစ္ဦးပုိင္းတြင္ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရးပဋိပကၡမ်ား ထပ္မံေပၚေပါက္လာႏုိင္သျဖင့္ အထူးသတိထားရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း နကၡတ္ေဗဒပညာရွင္မ်ားကဆုိသည္။ အလုပ္သမား၊ လယ္သမားဆႏၵျပမႈမ်ားႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕ႏုိင္ၿပီး ဆႏၵျပမႈမ်ားမွာ မင္းမဲ့စ႐ုိက္ျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္းလည္း ေျပာဆိုသည္။ ဧၿပီလသႀကၤန္ပြဲ၌လည္း ခုိက္ရန္ေဒါသျဖစ္ပြားမႈမ်ား ေပၚေပါက္ၿပီး ေသြးထြက္သံယိုမႈမ်ားရွိလာမည္။ သႀကၤန္ေရကစားသူႏွင့္ လံုၿခဳံေရးတာ၀န္ယူသူမ်ားၾကား ျပႆနာမ်ားလည္း ႀကီးထြားလာမည္ဟု ဦးေဇယ်ာကုိကေျပာၾကားသည္။ တုိင္းျပည္၏စီးပြားေရးမွာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ထူးျခားစြာေကာင္းလာႏုိင္စရာမရွိေၾကာင္း ပညာရွင္ႏွစ္ဦးကဆုိသည္။ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက ထင္သေလာက္၀င္မလာခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ ဘတ္ဂ်က္လြန္ကဲစြာသုံးစြဲမႈျပႆနာမ်ဳိးကုိ ရင္ဆုိင္ရမည္။ စီးပြားေရး၌ စုိးရိမ္စရာမ်ားစြာရွိေနသည္။ စီးပြားေရး၌ ဖြံ႕ၿဖဳိးမႈအားနည္းေနေသာ္လည္း ၂၀၁၄ ႏွစ္လယ္တြင္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား သိသိသာသာတက္လာမည္ဟု မႏၲေလးမဟာသႀကၤန္စာကဆုိသည္။ တြင္းထြက္ပစၥည္းအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ဆန္စပါး၊ ပဲမ်ဳိးစုံႏွင့္ သီးႏွံမ်ားမွာ ယခုႏွစ္တြင္ ေစ်းအနည္းငယ္သာ ျမင့္တက္မည္ဟုပါရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အေလးထားသည့္ ေရႊေစ်းမွာ တျဖည္းျဖည္းျမင့္တက္လာမည္ဟု ပညာရွင္မ်ားကေျပာၾကားသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၂၀၁၄ ႏွစ္လယ္ပုိင္းတြင္ အတက္အက်မၿငိမ္ဘဲ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ျပန္ျမင့္တက္ႏုိင္သျဖင့္ ခန္႔မွန္းရခက္ခဲေနၾကသည္။ လာမည့္ႏွစ္တြင္ တုိင္းျပည္၏ ထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္မ်ား က်န္းမာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ စုိးရိမ္စရာမရွိေၾကာင္း စံဇာဏီဘုိကေျပာၾကားသည္။ ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈေၾကာင့္ ႏွေျမာတသျဖစ္စရာ ေႂကြလြင့္ျခင္းမ်ဳိးမရွိႏုိင္ေပ။ သို႔ေသာ္ စာေပအႏုပညာနယ္ပယ္၌ ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားရွိႏိုင္သည္။ ။
 
 ေရးသားသူ- ျပည္သိမ္း 

Reactions:

0 ကြန္မန့္ေရးရန္:

Post a Comment