Tuesday, November 5, 2013

ေျခာက္လေက်ာ္အတြင္း အေၾကြး၀ယ္ကတ္ အသံုးျပဳႏုိင္မည္ဟု Visa ေမွ်ာ္လင့္ေသာ္လည္း ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားဘက္က ခက္ခဲဦးမည္ဆို ..............

ခ်ဳိကို

ဗီဇာအေႂကြး၀ယ္ကတ္(Credit Visa Card )ကို လာမည့္ေျခာက္လမွ တစ္ႏွစ္အတြင္း ျပည္တြင္း၌ ထုတ္ ေပးႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း Visa ၏ ျမန္မာႏွင့္ထိုင္းႏိုင္ငံဆိုင္ရာ မန္ေနဂ်ာ Mr.Somboon Krobteeranon က ႏို၀င္ဘာ ၁ ရက္တြင္ ေျပာၾကားလိုက္ေသာ္လည္း ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္ အေႂကြး၀ယ္ ကတ္ထုတ္ေပးႏိုင္ရန္ အခက္အခဲမ်ားရွိလိမ့္ဦးမည္ျဖစ္သည္ဟု ျပည္တြင္းပုဂၢလိကဘဏ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ CB ဘဏ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးေဖျမင့္က ေျပာသည္။

မန္ေနဂ်ာ Mr.Somboon Krobteeranon က ႏုိ၀င္ဘာ ၁ ရက္က Park royal ဟုိတယ္တြင္ ျပဳလုပ္ သည့္ Visa Multicurency Travel Prepaid Card ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ မဇၩိမ ၏ေမးျမန္းမႈကို ေျဖၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

လတ္တေလာတြင္လည္း ႀကိဳတင္ ေငြထည့္သြင္းရသည့္ Visa Multicurency Travel Prepaid Cardကို ဆီးဂိမ္းမတိုင္ခင္ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ား၌ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနျပီျဖစ္ကာ Visa ကတ္ကို လက္ခံ သံုးစြဲေနသည့္ဘဏ္ရွစ္ခုရွိၿပီး ဘဏ္ႏွစ္ခုက travel ကတ္ကို ထုတ္လုပ္အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ေသခ်ာေနၿပီဟု Mr.Som-boon Krobteeranon က ေျပာသည္။

၎က “ဆီးဂိမ္းၿပိဳင္ပြဲမတိုင္ခင္ေတာ့ Visa Multicurency Travel Prepaid Card ကို ျမန္မာႏိုင္ငံဘဏ္ မ်ားက ထုတ္ႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေနတယ္။ အေႂကြး၀ယ္ကတ္ (Visa Credit Card) ကိုေတာ့ ေနာက္ ေျခာက္လက တစ္ႏွစ္အတြင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ကတ္ထုတ္လုပ္အသံုးျပဳလာႏိုင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနပါ တယ္”ဟု ႏို၀င္ဘာ ၁ ရက္တြင္ မဇၩိမ၏ေမးျမန္းမႈကို ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။

ျပည္တြင္း၌ ဗီဇာအေႂကြး၀ယ္ကတ္ထုတ္ေပးရန္မွာ အဆင္သင့္ျဖစ္သည့္ အေနအထားမ်ဳိးမရွိေသး ေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္ ထုတ္ေပးရန္မွာ ေငြေၾကးဆိုင္ရာမ်ားအတြက္ စိုးရိမ္မႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း CB ဘဏ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာဦးေဖျမင့္က ေျပာသည္။

ဦးေဖျမင့္က “ဗီဇာနဲ႔ မာစတာဘက္ကေတာ့ နည္းပညာပိုင္းေထာက္ပံ့မႈေတြ လုပ္ႏိုင္တယ္ဆိုေပမယ့္ တကယ္တမ္း ေငြေၾကးဆိုင္ရာဆံုး႐ံႈးမႈေတြ ျဖစ္လာရင္ ျပည္တြင္းဘဏ္ေတြကပဲ ခံရမွာေလ။ ျပည္တြင္း ဘဏ္ႏွစ္ခုကလည္း အရင္တုန္းက အဲဒီလိုစနစ္ပံုစံမ်ဳိး ျပဳလုပ္ခဲ့ဖူးတယ္။ ဒါေပမဲ့ တကယ္တမ္း ဆံုး႐ံႈးမႈ ေတြျဖစ္ခဲ႔ဖူးေတာ့ ဗဟိုဘဏ္အေနနဲ႔လည္း လက္ရွိမွာ ဒါမ်ဳိးကိုခြင့္ျပဳေပးဖို႔ ေတာ္ေတာ္စဥ္းစားလိမ့္မယ္ ထင္တယ္”ဟု မဇၩိမကို ေျပာသည္။

Mr.Somboon Krobteeranon ကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေႂကြး၀ယ္ကတ္မ်ား အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ စတင္လုပ္ေဆာင္မည္ဆိုေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတကာတြင္ အသံုးျပဳေနသည့္စံႏႈန္းအတုိင္း အျပည့္အ၀အသံုးျပဳႏိုင္ မည္မဟုတ္ေသးဘဲ ကတ္ထုတ္ေပးမည့္သူကို ဘဏ္မ်ားက ေသခ်ာစိစစ္၍ စမ္းသံုးသည့္အဆင့္အျဖစ္ သာ စတင္သြားမည္ဟု ဆိုသည္။

၎က “ႏိုင္ငံတကာမွာ အသံုးျပဳသလိုေတာ့ အျပည့္အ၀အသံုးျပဳႏိုင္မယ့္ ပံုစံေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ဥပမာ-ႏိုင္ငံတကာမွာ အေႂကြး၀ယ္ကတ္နဲ႔သံုးရင္ သတ္မွတ္ထားတဲ့အခ်ိန္ကာလအတြင္းမွာ နည္းနည္းဆီ ေငြ ကိုျပန္လည္ေပးေခ်သြားလို႔ရတယ္။ ဒီမွာစသံုးရင္ တစ္လတစ္ႀကိမ္ ျပန္ဆပ္တဲ့ပံုစံမ်ဳိးနဲ႔ စတင္အသံုးျပဳရ လိမ့္မယ္”ဟု သံုးသပ္သည္။

အေႂကြး၀ယ္ကတ္ထုတ္ေပးရန္မွာ သံုးစြဲသူ၏ ၀င္ေငြ၊ ပိုင္ဆိုင္မႈစသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို တိက်စြာ သိထားရန္ လိုအပ္ၿပီး ထုတ္ေပးႏိုင္သည့္သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ညီသည့္အခါမွသာ ထုတ္ေပးရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ အဆိုပါအခ်က္အလက္မ်ား စိစစ္သတ္မွတ္ရန္အတြက္ ဗဟိုဘဏ္ သို႔မဟုတ္ အစိုးရက ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုလိုအပ္ေၾကာင္း ဦးေဖျမင့္က သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

Reactions:

0 ကြန္မန့္ေရးရန္:

Post a Comment